درباره نافه

About me

درباره نافه
درباره نافه

نافــه (بــه انگلیســی: Nafe) در زبــان فارســی بــه معنــای مُشک است (نافــه کیســه کوچکــی اســت کــه در زیــر شــکم آهــوی نـر ختایـی قـرار دارد و دارای سـوراخی اسـت کـه از آن مشـک خـارج می‌شـود).

عطر نافـه در سـال ۱۳۹۷ خورشـیدی توسـط یک کارآفرین ایرانی بـه عنـوان یـک برنـد لوکـس در زمینـه تولیـد عطـر خانگـی تاسیس شـد.

ما فعالیــت خــود را بــا تولیــد عطــر خانگــی آغــاز کــردیم و بــا تولیــد عطر شــخصی، عطــر ماشــین، شــمع عطــری و .... تنوع محصولات را افزایــش دادیم. مفتخر هستیم در طی این سال ها محصولی ایرانی را با کیفیت عالی تولید و با محصولات بین‌المللی در بازارهای جهانی رقابت کنیم. 

شیشه های عطر خانگی نافه از جنس کریستال مرغوب تهیه شده که برای حفاظت از محیط زیست ۱۰۰٪  تجدید پذیر می‌باشد. 

عطر های خانگی نافه  در ۲ سایز ۲۵۰ و ۱۰۰۰ میلی‌ لیتر و با بیش از ۶۰ رایحه متنوع، در سه گروه کلاسیک و ایران و گُلد( کلاسیک و لیمیتد) تولید می‌شوند. همچنین برای شارژ مجدد شیشه های عطر خانگی، ریفیل ۵۰۰ میلی‌لیتر طراحی شده است. ماندگاری عطرهای خانگی نافه در سایز ۲۵۰ میلی‌ لیتر بسته به رایحه انتخابی و شرایط نگه داری ۶۰ تا ۹۰ روز و  برای سایز ۱۰۰۰ میلی‌ لیتر، ۱۵۰ تا ۲۰۰ روز است.

عطرهای نافه توسط متخصصین عطر ساز و در آزمایشگاه مجهز این شرکت تهیه می‌شوند تا کالایی اصیل و با کیفیت تولید شود. در راستای حمایت از محیط زیست و حیوانات، محصولات نافه کرولتی فری (Cruelty-Free) می‌باشد و هیچ گونه تست حیوانی نداریم.

ما طی این چند ‌سال و در راستای گسترش فعالیت خود، عطر شخصی، عطر ماشین و شمع عطری را به محصولات خود اضافه کرده‌ایم.

nafescent.com
SELECT YOUR LANGUAGE

Persian

Persian English
Validate
go-to-top