فرصت شغلی در نافه

WORKING AT NAFE

مشاهده فرصت های شغلی

ما کارکنان عطر نافه به منظور گسترش ارزش‌های اخلاقی با یک دیگر به رعایت این منشور اخلاقی هم پیمان شده و ارزش های ذیل را سرلوحه رفتار خود قرار می‌دهیم.

 

احترام به شخصیت و کرامت انسانی همکاران و مشتریان

تعهد، صداقت و مسئولیت پذیری

التزام به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار

مشتری مداری، خدمت رسانی صادقانه و حل مشکلات مراجعین

رعایت ادب و خوشرویی با مراجعان و جلب و ارتقاء رضایت مشتری

شفافیت در پاسخگویی به مشتریان

رازداری و حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان 

فرصت شغلی در نافه

 

 

nafescent.com
SELECT YOUR LANGUAGE

Persian

Persian English
Validate
go-to-top