NOWRUZ

عطر خانگی نافه

Home Perfume

NOWRUZ

Home Perfume
۳,۹۹۶,۰۰۰ تومان
Home Perfume
NOWRUZ
Gold Collection
Floral
Home Perfume
جزئیات بیشتر
۳,۹۹۶,۰۰۰ تومان
موجود در 2 سایز
ناموجــود
نحوه استفاده
محل قرارگیری

ساختار رایحه

نت ابتدایی: گل یاس

نت میـــانــــی: گل مریم

نت پــایــــــــــه: پیچ امین الدوله

سایز محصول (سطح مقطع Ø × ارتفاع mm)

۲۵۰ میلی لیتر :   ۶۸ × ۱۶۵

تعداد بامبو:

۲۵۰ میلی لیتر : ۱۰ عدد (۵۰ سانتی متر)

۱۰۰۰ میلی لیتر : ۱۰ عدد (۷۵ سانتی متر)

ارتفاع همراه با بامبو:

۲۵۰ میلی لیتر: ۴۸.۵ سانتی متر 

۱۰۰۰ میلی لیتر: ۷۳ سانتی متر

وزن: 

۲۵۰ میلی لیتر: ۶۸۷ گرم

۱. استفاده از تمامی چوب‌های بامبو عرضه شده در بسته‌بندی عطر بسیار مهم می‌باشد، توصیه می‌شود جهت پخش رایحه‌ی بیشتر از تمامی چوب‌های بامبو همراه بسته‌بندی استفاده نمایید.

۲. در اولین استفاده باید اجازه دهید چوب‌های بامبو به مدت یک ساعت به محلول معطر آغشته شوند و سپس برگردانید.

۳. برای تنظیم شدت عطر خانگی، تمام یا بخشی از چوب‌های بامبو ارائه شده باید یک یا چند مرتبه در روز چرخانده شود.

شیشه عطر خانگی باید را در جایی هم سطح قد انسان قرار گیرد.

برای اتاق‌هایی با اندازه‌ی متوسط، شیشه‌ی عطر خانگی را در مرکز اتاق قرار دهید تا با عبور جریان هوا، رایحه‌ در فضای اتاق پیچیده ‌شود.

پیشنهاد ما این است در اتاق‌های بزرگ‌ از دو شیشه‌ی عطر در دو سمت مقابل هم قرار گیرد.

شیشه‌ی عطرخانگی را بر روی سطوح صیقلی، لاک زده و یا رنگ شده قرار ندهید، همچنین بر روی تجهیزات الکترونیکی، نزدیک و بالای منابع گرما قرار نگیرد.

nafescent.com
SELECT YOUR LANGUAGE

Persian

Persian English
Validate
go-to-top